Top
Teşvikiye Şişli İstanbul +90 542 508 05 37 gulcin@gulcinkosar.com

Bilinçaltı Nedir?

Bilinçaltı Nedir?

Bilinçaltı Nedir?

Bilinçaltı zihin beden bütünlüğünde kişinin işletim programıdır.

Bilinçaltı zihin beden bütünlüğünde kişinin işletim programıdır. Vücudumuzu bir bilgisayar gibi düşünürsek, bilinçaltı bilgisayarın yazılım programıdır. Kişinin hareketlerini belirleyen de bu yazılım programıdır. Yazılım diye adlandırdığımız bilinçaltı, anne karnından itibaren kayıt tutmaya başlar. Asıl amacı kişiyi korumak, kollamak, hayatta tutmak ve türün devamlılığını sağlamaktır.

Sosyal bir varlık olan insanın bilinçaltı yazılımı çevreden gelen uyaranlarla şekillenir. Ana rahmine düştüğü anda boş olan bilinçaltı, o andan itibaren çevresel uyaranlarla yazılmaya başlar. Bilinçli aklın devrede olmadığı erken çocukluk döneminde de yazılımlar kişinin inançları haline gelir. Bu inançlar bizim davranış kalıplarımızı oluşturur. Bilgi aynı zamanda duygularla kodlanır. Bilinçaltı duyguları üretir ve saklar.

Örneğin, 7 yaşındaki bir çocuk okul müsameresinde şiir okurken anlık heyecanla şiirin bir kısmını unuttuğunda, çevreden ve arkadaşlarından aldığı alaycı tepkiden dolayı yaşadığı mahcubiyet duygusu sonucu açığa çıkan negatif enerji bedende bloke olur. Buna benzer olaylar tekrarlandığında kendini kötü hisseder çünkü o an bloke olmuş enerji titreşir. Tek amacı korumak olan bilinçaltına göre tehlikeli alana girilmiştir. Çocuk yetişkin hale geldiğinde bu durum, topluluk önünde konuşamama, sosyal fobi vb. gibi sıkıntılara sebebiyet verebilir.

WhatsappWhatsapp